таста

 • 61қау — 1 1. (Шымк., Қызылқ.) үйілген шөптің я бау бақшаның айналасына салынған қоршау. Шөп айналасына қ а у жасалды (Шымк., Қызылқ.). 2. (Шымк.: Түлк., Сайр.) талдан, шыбықтан жасалған қора. Қойлар түнде қ а у ғ а қамалады (Шымк., Түлк.) 2 (Шымк.,… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 62қимай — 1 (Шығ.Қаз., Ү Н.; Тау., Қош.; Монғ.) жаңа сойылған малдың ішіндегі қаны мен майын араластырып ішекке салып пісірген шұжық. Қ и м а й д ы көп жеп күпті боп қаппын (Монғ.) 2 (Гур., Маңғ.; Орал: Орда, Жән.) қойдың көңінен, қиынан шығатын май. Бір… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 63құлдау — 1 (Шығ.Қаз.: Зайс., Ү Н., Тарб.; Сем.: Абай, Ұрж.; Монғ.) төмен қарай жүру, құлдилау, бойлай жағалай жүру. Ол өзен бойымен төмен қарай қ ұ л д а д ы (Шығ.Қаз., Зайс.). Пароход қ ұ л д а й жүреді (Шығ.Қаз., Тарб.). Тек төртінші күні ғана бұл… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 64қыжым — 1 1. (Жамб., Тал.) жібек орамал. Мен қ ы ж ы м орамал сатып алдым (Жамб., Тал.). 2. (Жамб., Шу) барқыт. Пайдасы одан түскен толып жатыр, қ ы ж ы м д а й қара бұйра шапкүл қозы (Жамб., Шу). Алдыңғы қатарлы даяркелерге сыйлыққа 3 метрден қ ы ж ы м… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 65қылша — 1 (Жамб.: Шу, Мер., Луг., Мойын., Жам.) қызылша. Судың құлағын тартсаң болғаны, қ ы л ш а л а р д ы ң жері жарылып кетеді (Жамб., Жам.). Қарауылдағы жетісегіз атты қ ы л ш а ғ а жібергенің не? (Жамб., Шу). Қант қ ы л ш а с ы егілген жердің… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 66қырпу — 1 (Шымк., Мақт.) қырат, биіктеу (жер). Дүкеннің алды қ ы р п у екен ғой (Шымк., Мақт.) 2 (Орал: Чап., Жымп.) тонның етегіне немесе бөріктің айналасына теріден салған жиек. Төсегінің қ ы р п у ы н тырмалай тінтіп, таспиығы мен алты тал шуда жібін… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 67қырыс — (Шығ.Қаз., Ү Н.; Монғ.) тілазар, тентек, қияңқы, қырсық. Құрмет тақтасына нормаларын орындап жүргендер жазылды, сонымен бірге онда жұмыста қ ыр ы с, еріншек, нормасын орындамайтын кейбір машинистер сынға алынды («Екп. Алт.», 26.09.1954).… …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 68латқар — (Шымк., Мақт.) шөптің бір түрі. Тахта арасындағы ана л а т қ ар д ы шауып таста (Шымк., Мақт.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 69науат қауын — (Алм., Кег.) қауынның бір түрі. Бір топ н а у а т қ а у ы н н ы ң тұқымын тастағанмын, не боларын қайдам (Алм., Кег.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі

 • 70нығау — (Гур., Маңғ.) нығыздау. Н ы ғ ы п бұрып тастағасын, мына шамның мойнын шығара алмай қойдым (Гур., Маңғ.) …

  Қазақ тілінің аймақтық сөздігі